Roulette geheimen

Historie roulette

In de geschiedenis van het roulette zijn er een aantal voorbeelden van mensen die een techniek hebben gevonden om te voorspellen waar een balletje landt. Dit klinkt als een ideale manier om veel te winnen met roulette, maar inmiddels hebben de meeste casino’s hun roulettewielen zo aangepast dat de kans hierop veel kleiner is geworden. Een van de best bewaarde geheimen van moderne casino’s is dat de kans echter nog steeds bestaat.

Sinds het roulettewiel is uitgevonden tegen het einde van de 18e eeuw zijn mensen al bezig geweest om manieren te vinden die de kans op winst vergroten of garanderen. Als we de valsspelers buiten beschouwing laten, blijven er een aantal mensen over die hiermee groot succes hebben gehad.

De eerste die hiermee bekendheid verwierf was Joseph Jagger in 1881. Deze arme zakenman uit Engeland wist dat het maken van een perfect roulettewiel in feit onmogelijk was en dat sommige van deze wielen dus een duidelijk defect moesten hebben waardoor sommige getallen vaker zouden voorkomen. Jagger vertrok met deze gedachte richting Monte Carlo en won meer dan 2 miljoen franc, ongeveer gelijk aan € 9 miljoen nu. Het casino verving de wielen voor geavanceerdere roulettewielen, waarna Jagger’s methode niet meer werkte.

Ruim een eeuw later, in 1982, vond een Amerikaanse groep gokkers zo’n zelfde defect in Britse roulettewielen. Nadat ze miljoenen hadden gewonnen, verbeterde de maker van deze roulettewielen het ontwerp, zodat lastiger te voorspellen is waar de bal gaat landen. Toen Billy Walters een paar jaar later een oud roulettewiel vond in Atlantic City won hij $ 3,8 miljoen voordat alle casino’s ter wereld de oude wielen vervingen.

Betrouwbaarheid roulettewielen

Roulettewielen nu zijn in principe dus veel lastiger te voorspellen. Doordat sommige gokkers de zwakke plekken in het wiel wisten te vinden en fabrikanten hierop inspeelden, zijn roulettewielen tegenwoordig een stuk betrouwbaarder. Het is echter nog steeds onmogelijk om een perfect wiel te maken. Sommige vakjes hebben een kleine afwijking, er zit een onderdeeltje losser wat de baan van het balletje beïnvloed of er is iets anders dat net afwijkt van hoe het moet zijn. In de praktijk maakt dat niet echt uit, omdat de imperfecties bijna nooit een effect hebben op de uitkomst van het spel.

Er zijn echter roulettewielen waarbij de kleine imperfecties zorgen voor een zogenaamde ‘bias’, waarbij een bepaald getal (of een sectie van het wiel rondom een getal) vaker valt dan strikt genomen zou moeten. Op een perfect (Europees) wiel is er een kans van 1 op 37 dat het balletje landt op een willekeurig getal. Op een imperfect wiel met een ‘bias’ gaat die kans omhoog naar bijvoorbeeld 1 op 30 of zelfs 1 op 28. Die bias is alleen betrouwbaar te vinden door duizenden spellen te analyseren; met minder spellen is de kans te groot dat het op toeval berust.

Er zijn spelers die het geduld kunnen opbrengen om zo’n wiel te vinden en dan steeds op dat getal in te zetten. Omdat het huisvoordeel uitgaat van een perfect wiel waarin ieder getal een kans van 1 op 37 heeft, winnen deze spelers over de lange termijn meer en meer geld. Natuurlijk zijn er momenten dat het getal heel lang niet voorkomt, maar doordat het vaker voorkomt dan het casino verwacht, is de winst op lange termijn onvermijdelijk.

Hoewel dit de enige manier is om altijd te winnen met roulette, is het voor de meeste spelers ondoenlijk om dit in de praktijk toe te passen. Niet alleen duurt het lang voordat je een wiel hebt gevonden waarbij je dit kunt toepassen, je hebt ook een enorm budget nodig om de lange termijn uit te zitten. Daarbij komt nog dat casino’s ook op zoek zijn naar deze imperfecties, zodat ze wielen eventueel kunnen vervangen. De kans bestaat dus dat het casino je net te slim af is als je eindelijk zo’n wiel hebt gevonden.