Roulette kansberekening

Doordat roulette altijd hetzelfde speelt, zijn de verschillende kansberekeningen ook altijd hetzelfde. Anders dan bij blackjack, Punto Banco of poker, waarbij de kansen steeds verschillen en afhangen van wat er in het spel gebeurt, is het spelverloop bij roulette een stuk simpeler. Ook hangt de kansberekening in roulette altijd samen met de uitbetaling, waardoor je steeds goed kunt inschatten hoe groot je kans op winst is op het moment dat je de uitbetaling of de kansberekening kent.

roulette onlinecasinoground

Bij roulette kun je twee verschillende wielen tegenkomen, waarbij de kansberekening steeds anders is. In Nederland wordt gebruik gemaakt van het Europese of Franse wiel. Dit wiel heeft in totaal 37 cijfers, van 0-36. De groene 0 is de grote uitzondering in roulette. Tenzij je expliciet inzet op deze 0, valt dit cijfer buiten alle andere inzetten. Hierdoor is de kans op zwart of rood niet 50%, maar 48,65%; het huisvoordeel is hiermee 2,7%. Bij het Amerikaanse wiel staat er naast de gewone 0 nog een 00 op het wiel. Dit verdubbelt het huisvoordeel tot 5,4%.

Dat huisvoordeel op Amerikaanse wielen blijft steeds intact bij iedere andere inzet. Het is dus belangrijk om deze wielen zoveel mogelijk te vermijden; gelukkig bieden online casino’s vaak een keuze, dus is het vermijden van zo’n Amerikaans wiel niet al te ingewikkeld. Voor de rest van dit artikel houden we dan ook de kansberekeningen aan voor een Europees wiel.

Er zijn in totaal zeven verschillende kansberekeningen waarvan spelers op de hoogte moeten zijn. Het aantal mogelijke inzetten is wel hoger, maar voor de kansberekening maakt het niet uit of een speler op even-oneven of rood-zwart inzet; de kans is hetzelfde.

Een van de meest voorkomende inzetten is een inzet waarbij spelers hun inzet kunnen verdubbelen. Dit zijn de inzetten op rood of zwart, even of oneven getallen of de hoogste of laagste helft van de getallen, waarbij de 0 niet wordt meegerekend. De kans op winst voor spelers is hierbij 48.65% (18 van de 37 getallen zorgen bij deze inzetten voor winst).

Ook als spelers hun inzet willen verdrievoudigen, zijn er verschillende inzetten mogelijk. Zowel bij het inzetten op een kolom op het tableau als bij het inzetten op een derde van de cijfers krijgen spelers hun inzet drie keer terug. De kans op winst bij dit soort inzetten is 32,43% (12 van de 37 getallen zorgen voor winst).

Door een inzet te plaatsen op zes getallen tegelijk kan een speler zijn inzet zes keer terugkrijgen. Doordat hierbij 6 van de 37 getallen voor winst zorgen, is de kansberekening 16,22%. Bij een inzet op vier getallen is de kans op winst 10,81%, vergeleken met 8,11% bij een inzet op drie getallen. Door op twee getallen tegelijk in te zetten, heeft een speler 5,41% kans op winst. Bij een inzet op slechts één getal is de kans (vanzelfsprekend) even groot als het huisvoordeel: 2,7%. Alleen deze laatste kans geldt ook voor de 0.

Omdat inzetten vaak worden gecombineerd, lijkt de kans ook te verschillen. In principe blijven de kansen echter gelijk. Een inzet op vier verschillende getallen verspreid over het tableau is wat de kansberekening betreft hetzelfde als een inzet op een kruispunt van vier getallen (met een winkans van 10,81%). Hetzelfde geldt voor bekende inzetten als Jeu Zéro (een inzet op 7 getallen rondom de 0), waarbij de winkans 7 op 37 is (18,92%). Hoewel deze inzetten een andere kansberekening lijken te hebben, is het principe achter de winkans steeds hetzelfde: het aantal cijfers waarop wordt ingezet gedeeld door 37.