• 9058 Views
  • Overig
  • Jul 21 2024
  • HD
sre-admin sre-admin

Sjoelen

Het gezelschapsspel ‘Sjoelen’ is in menig huishouden een begrip. Bij deze sport hebben alle spelers de taak om zoveel als mogelijk punten te behalen. Elke deelnemer krijgt dertig schijven tot zijn beschikking, welke door smalle gleufjes moeten worden geschoven aan het einde van de speelplank. Na de eerste beurt zullen alle schijven die het einddoel niet hebben behaald opnieuw worden gebruikt, datzelfde geldt voor de tweede beurt.

Mocht één van de schijven op een andere steen komen te liggen of schuin op de plank liggen, dan zal dit een ‘bok’ genoemd worden. Het is niet toegestaan om deze schijf opnieuw te schuiven, datzelfde geldt overigens voor schijven die uit de speelbak vallen.

Zaandams sjoelen

Er zijn meerdere speelvarianten van sjoelen beschikbaar, waaronder Zaandams Sjoelen. Dit spel zal gespeeld worden met twintig in plaats van dertig schijven. De puntentelling zal niet anders zijn dan de reguliere versie. Het maximaal aantal punten is 100, dan moeten er in elk vak vijf schuiven terecht zien te komen. Lukt dit gelijk in de eerste beurt, dan krijgt deze speler nog vijftig bonuspunten cadeau.

Bron

Algemene Nederlandse Sjoelbond