sre-admin sre-admin

Zeeslag

Het bordspel Zeeslag bestaat uit een speelveld met totaal tien bij tien speelhokjes. Aan de zijkanten van het veld staat zowel nummers als letters. De speler kan een hokje benoemen door eerst de letter en daarna het nummer te noemen, bijvoorbeeld C9 of E3. Beide deelnemers ontvangt aan het begin vijf schepen en mag deze op willekeurige plekken plaatsen op het speelbord. Elk schip is minimaal en maximaal vijf hokjes groot. Let op, de boten mogen niet diagonaal worden geplaatst of op elkaar staan. Het slimste is om de boten ver uit elkaar te plaatsen, dit zal de winstkans verhogen.

Hoe win je?

Nadat alle schepen op het speelbord zijn geplaatst kan het spel pas echt beginnen. De spelers mogen om de beurt één vakje noemen. Staat op dit genoemde vakje een boot, dan moet dat gezegd worden of anders dient er vermeldt te worden dat het vakje leeg is. De speler die als eerste alle juiste vakjes van de tegenstander heeft genoemd wint het spel.

Zeeslag bij Bol.com